Euromillions uitslagen

De Euromillions uitslagen en winstverdelingen van de Europese Euromillions-trekkingen kan je hier elke dinsdag en vrijdag bekijken. Kom hier te weten hoeveel geld je gewonnen hebt met je deelname aan Euromillions of met de jackpot of joker.

Euromillions

EUROMILLIONS – Het kansspel – Jackpot

Euromillions is een Europees kansspel waaraan 8 landen deel nemen. In Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg worden iedere dinsdag en vrijdag een Euromillions trekking georganiseerd.  Bij een Euromillions trekking worden 5 nummer + 2 sterren getrokken uit een trommel met 50 ballen (1 – 50) en 12 sterren (1 – 12). wanneer bij de Euromillions uitslagen geen winnaar is in rang 1, dan verhoogd het te winnen bedrag. Het basis bedrag is 17 miljoen en het maximum dat gewonnen kan worden bij een Euromillions trekking is 250 miljoen. Hopelijk wint u het vele geld van de jackpot of andere mooie geldprijzen door hier Euromillions uitslagen te controleren.

Ontstaan van Euromillions

Euromillions uitslagen, de eerste EuroMillions-trekking vond plaats op 13 februari 2004. Drie loterijen deden toen mee, namelijk die van Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De Euromillions trekking werd Op 8 oktober 2004 de groep deelnemende landen uitgebreid met België, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland (inclusief Liechtenstein). Vanaf dan namen er dus negen loterijen of twaalf landen (deelname Monaco via Franse loterij en deelname Andorra via Spaanse loterij) deel aan EuroMillions.

De loterij wil de grootste worden van Europa, naar het voorbeeld van de loterijen in de Verenigde Staten (Powerball, Mega Millions). Als motto heeft EuroMillions “Word schandalig rijk”.

Euromillions uitslagen en de uitzonderlijke situatie door covid-19. De Spaanse loterij sluit tijdelijk de deuren vanaf 16-03-2020. Deelname aan de trekkingen worden stopgezet, ook de online deelname. Samen met een dalende omzet in de andere deelnemende landen, door een sluiting van vele verkooppunten i.v.m. de covid-19 uitbraak, geeft dit een daling van de omzet van EuroMillions van ongeveer 40% per week. Gevolg is dat de jackpot minder vlug stijgt. Dit heeft geen invloed op de gemiddelde prijs per winnaar voor de onderliggende rangen (rang 2 en volgende). De Spaanse loterij is weer actief sinds 18-05-2020.

Euromillions het spel

Euromillions uitslagen, Vooraf: door de jaren heen werd een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, voornamelijk op het vlak van het toegekende percentage omzet per rang. Een grondiger wijziging deed zich voor vanaf 10 mei 2011. Voortaan worden ook op dinsdag een euromillions trekking georganiseerd. De matrix wordt gewijzigd (van 9 naar 11 sterren), de formule is aangepast en een dertiende rang is toegevoegd (2 nummers correct).

Euromillions uitslagen, Vanaf 24 september 2016 wordt de loterij aangepast. De matrix wordt gewijzigd (van 11 naar 12 sterren), de deelnameprijs per voorspelling wordt gewijzigd (van 2 naar 2,50 euro: 2,20 euro voor de euromillions Lottotrekking en 0,30 euro voor de bijkomende loterij) en de formule wordt aangepast. Geheel nieuw is dat elk land een deel van de omzet behoudt voor het organiseren van een eigen bijkomende loterij. België noemt deze loterij “My Bonus”. Bij de “My Bonus” trekkingen worden er wekelijks 600 winnaars van 500 euro getrokken en meerdere keren per jaar worden er duizenden winnaars getrokken van 10 euro. Op Europees niveau komen er enkele keren per jaar speciale Euromillions trekkingen waarbij 25 miljonairs worden getrokken. Daarbij is er gegarandeerd telkens een Belgische winnaar met 1 miljoen euro. Er is een fundamenteel verschil tussen de Euromillions Lottotrekking en de trekking voor de bijkomende loterij. Bij de Lottotrekking wordt het winnende lot getrokken uit alle theoretisch mogelijke loten (139.838.160). Dikwijls is het winnende lot niet verkocht en kan de jackpot niet worden uitgekeerd. De jackpot wordt dan een “rollover” en wordt dan eventueel uitgekeerd bij de volgende trekking. Bij de trekking voor de bijkomende loterij worden meerdere prijzen getrokken enkel en alleen uit de verkochte loten. Alle prijzen worden dus toegekend. De kans bij de Lottotrekking is gekend (zie tabel). De kans bij de bijkomende trekking is onzeker, deze hangt af van het aantal verkochte loten.

EuroMillions trekking is een “double-pool” loterij. Dit betekent dat het winnende lot (5 nummers + 2 sterren) zal bepaald worden aan de hand van twee afzonderlijke trekkingen. Er is eerst een trekking van nummers, gevolgd door een trekking van sterren. Spelers moeten voor de trekking vijf nummers kiezen uit een reeks van 50 en 2 nummers (“sterren”) uit een reeks van 12; dit is de matrix (vanaf 24 september 2016). Er zijn ook meervoudige formulieren, waar spelers meer nummers en/of sterren kunnen aankruisen om zo de winstkans te vergroten. De inzet vergroot dan wel in evenredige mate. De deelnameprijs is steeds 2,50 euro per combinatie (lottotrekking + bijkomende trekking; vanaf 24 september 2016). Van deze 2,50 euro inleg wordt uiteindelijk 1,25 euro verdeeld onder de winnaars.

Op dinsdag- en vrijdagavond vindt in de studio’s van La Française des Jeux in Parijs de trekking plaats waarbij vijf balletjes uit een trommel met 50 genummerde balletjes worden getrokken, en aansluitend twee balletjes uit een trommel met twaalf voor de sterren (vanaf 24 september 2016). Deze trekking wordt later op de avond in alle deelnemende landen op televisie getoond.

Wanneer een speler ten minste twee van de vijf nummers van het winnende lot correct heeft voorspeld, heeft hij gewonnen. Het gewonnen bedrag is afhankelijk van het aantal correcte nummers en sterren: zie de dertien verschillende winstrangen (tabel). De prijs per winnaar wordt bepaald door het toegekend kapitaal per rang (formule) te delen door het aantal winnaars voor de desbetreffende rang.

Een paar maal per jaar wordt een speciale trekking gehouden. Bij deze trekking wordt de jackpot verhoogd tot een uitzonderlijk hoog bedrag (100 of 130 miljoen euro; zie tabel uitgekeerde jackpotten).

Euromillions uitslagen en aanpassingen van de winsten

De jackpot die verbonden is aan euromillions uitslag rang 1 (5 juiste nummers + 2 juiste sterren) is minimum 17.000.000 euro (vanaf 24 september 2016). Wanneer niemand de juiste combinatie heeft aangeduid gaat deze jackpot over naar de volgende Euromillions trekking en groeit het bedrag opnieuw aan met een deel van de inzetten. Zo kon het kapitaal voor rang 1 (“jackpot”) zeer hoog worden indien er enkele weken na elkaar geen hoofdwinnaar was.

Wijziging maart 2009

Roll-downmechanisme, van het kapitaal rang 1 bij de elfde nultrekking in rang 1, wordt vervangen door het “Flow down” cascadesysteem.

Doel: het plafonneren van het globale in rang 1 te verdelen kapitaal (“jackpot”). Wanneer een trekking in rang 1 geniet van een te verdelen kapitaal dat hoger is dan het plafond; dit werd vastgelegd door de deelnemende loterijen en bedraagt 190 miljoen euro; wordt enkel het geplafonneerd kapitaal in gelijke delen verdeeld over de winnaars in rang 1 van deze trekking. Het bedrag dat het plafond overschrijdt wordt overgedragen naar rang 2 van deze trekking; de “Flow down”. Is er geen winnaar in rang 1 voor deze trekking wordt zoals gebruikelijk de jackpot, van 190 miljoen euro, overgedragen naar de volgende trekking; de “Rollover”.

Is er bij deze trekking weer geen winnaar in rang 1, dan wordt het geplafonneerd kapitaal (190 miljoen euro) + 16% van de omzet, geheel overgedragen naar rang 2; de “roll down”. Daardoor wordt alsnog een limiet gesteld aan de duur van een cyclus (een beperking van het aantal trekkingen zonder winnaars in rang 1).

Wijziging september 2016

De wijziging van maart 2009 blijft van kracht, doch deze wordt uitgebreid. Het maximaal aantal van twee opeenvolgende trekkingen van 190 miljoen euro worden er nu vijf. Dus er kunnen maximaal 5 opeenvolgende trekkingen plaatsvinden van 190 miljoen euro. Bij de vijfde trekking van 190 miljoen euro wordt de gehele jackpot overgedragen naar rang 2 (of onderliggende rang als er geen winnaar is in rang 2).

Kan er dan nooit een winnaar zijn met meer dan 190 miljoen euro? Jawel: stel dat de jackpot van 190 miljoen euro wordt uitgekeerd in rang 2 (Roll Down) en er is slecht 1 winnaar in rang 2. Dan zal de winnaar ruim 210 miljoen euro ontvangen. Er was een omzet van 130 miljoen euro. De winnaar heeft recht op 15,475% van de omzet plus de jackpot van 190 miljoen euro. Dit is echter louter theoretisch daar de kans groot is dat er meerdere winnaars zullen zijn in rang 2.

Wijziging februari 2020

Het maximumbedrag van de jackpot wordt opgetrokken van 190 tot 200 miljoen euro. Als de jackpot van 200 miljoen euro een eerste keer is gewonnen, zal de maximale jackpot voor de volgende cyclus 210 miljoen euro bedragen. En dan bij de volgende cycli 220, 230, 240, 250 miljoen euro. De maximale jackpot van een cyclus wordt dus verhoogd met een vast bedrag nl. 10 miljoen euro. De jackpot kan oplopen tot 250 miljoen euro, het absoluut maximum. De formule voor het berekenen van de prijzen wordt aangepast.

of ook:

Indien vijf opeenvolgende trekkingen met een geplafonneerd bedrag in rang 1 niet minstens één winnaar in rang 1 aanwijzen, wordt het geplafonneerd bedrag van die vijfde trekking overgedragen naar de onmiddellijk lagere rang van diezelfde trekking met minstens één winnaar, en dit volgens het zogeheten “Rolldown” systeem. Telkens wanneer het geplafonneerd bedrag wordt bereikt, wordt dit geplafonneerd bedrag voor de volgende cyclus verhoogd met 10 miljoen euro. Het geplafonneerd bedrag zal niet meer stijgen wanneer het maximumbedrag van 250 miljoen euro is bereikt. Het voor een cyclus vastgelegde, geplafonneerde bedrag blijft onveranderd gedurende de volledige duur ervan.

 

 

Bron : nl.wikipedia.org/wiki/EuroMillions

Euromillions-uitslagen.be

Iedere dinsdag en vrijdag kan je hier de euromillions uitslagen raadplegen. De site euromillions-uitslagen.be beperkt zich tot het verstrekken van informatie over uitslagen van kansspelen. Deze website is louter informatief. Euromillions-uitslagen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve informatie. Alle resultaten kunnen bekomen worden via https://www.e-lotto.be/NL/drawGames/results .